Gribskov Grundejerforbund Øst

Menu

Velkommen til Forbundets hjemmeside

Gribskov Grundejerforbund Øst er en interesseorganisation for grundejere i den østlige del af Gribskov Kommune, den tidligere Græsted-Gilleleje Kommune.

VI ER MEDLEMMERNES TALERØR!
Forbundet varetager lokale grundejerforeningers interesser overfor især Gribskov kommune og vi arbejder med alt, som har fælles interesse for grundejerforeningerne i Gribskov Øst, bl.a. vindmøller, strand- og kystsikring, vedligeholdelse af vores veje, vandmiljø, kollektiv trafik, rene strande, antennemaster, orden på grundene, kloakering, genbrugspladser og dagrenovation og bekæmpelse af bjørneklo mm.

ALLE IDEER ER VELKOMNE!
Forretniningsudvalget vil hermed opfordre alle medlemmer med interesse for problemstillinger af generel interesse for grundejere i Gribskov Kommune Øst, til at henvende sig til Forretningsudvalget hvis du har ideer og inputs til emner vi tage op og arbejde med.

Nyheder

Forbundets årlige Repræsentantskabsmøde
Mødet blev afholdt søndag den 20. september 2015 i Gillelejehallen. Vi startede kl. 9.00 med morgenkaffe og rundstykker.
Fra kl. 9:30-10:30 var der et spændende fordrag ved Specialkonsulent Christian Have fra Nordsjællandspoliti med seneste nyt om indbrud og hvordan man kan forhindre indbrud - krydret med seneste statistik fra Nordsjælland.
Repræsentantskabsmødet startede kl. 10.30.
Til mødet var inviteret repræsentanter fra Gribvand, Gribskov Kommune, "Landliggersammenslutningen Gribskov Vest".
Carl Henrik Nielsen fra "Kystbeskyttelse Gribskov"
, fortalte om seneste nyt angående kystsikring på Nordkysten.
Efter repræsentantsskabsmødet nød alle deltagende repræsentanter en sublim frokost, hvor det samtidigt var muligt at tale om fælles udfordringer.
Referatet kan når det er tilgængeligt ses under Referater

FORÅRSMØDE i Sankt Helene Kursuscenter
i Tisvildeleje den 11. juni. Mødet var arrangeret i samarbejde med Landliggersammenslutningen Gribskov Vest. Hovedtemaet var "Privatvejsloven", da folketinget har vedtaget en lang række indgribende ændringer i privatvejsloven, som træder i kraft den 1. juli 2015. Aftenen startede med en lækker arbejdsmiddag med hyggeligt samvær og bagefter rykkede vi til mødelokalet for at tale om aftenens tema.
Chefkonsulent Ivan Skaaning Hansen og Specialkonsulent Tom Løvstrand Mortensen, begge fra Vejdirektoratets juridiske afdeling deltog i forårsmødet og gennemgik de mange ændringer i privatvejsloven som træder i kraft den 1. juli 2015. Der blev besvaret mange spørgsmål både under og efter foredragene og der var som sædvanligt en god debat om temaet i salen.
Se Vejdirektoratets informative præsentation på landliggersammenslutningens hjemmeside

Med venlig hilsen
Kjell Nilsson, Sekretær og webredaktør